Vi vil mere

Siden 1991 har vi knoklet for at opnå den målsætning, Dennis dengang satte: vi vil gøre en forskel inden for professionel transport og lagerhåndtering. Vi er kommet rigtig langt de sidste 27 år, og vi kan med stolthed i stemmen sige, at vores kunder kendetegner os ved, at vi holder, hvad vi lover. Vi er en virksomhed, der ikke kun går op i, hvor store tallene på bundlinjen er; vi vil gerne gøre en forskel for vores kunder, for vores medarbejdere, for miljøet og for vores lokalsamfund.

“Det er en god dag for os, når vi kan se, at de løsninger vi implementerer gør en forskel for vores kunder. Det er jo det, vi er her for; og selvom vi har travlt, er vi gode til lige at standse op en gang imellem og glæde os over de ‘små’ sejre” – Adm. Direktør og ejer, Dennis Just

Thomas Fogh logistik centralen

En lille historietime

Aarslev Budcentral blev startet d. 16. september 1991 af Dennis Just. Han havde før den tid kørt som chauffør for andre, men mente der var behov for – og plads til – en vognmand som havde en klar holdning til både kunder og personale. Fra starten var det kun et enkeltmandsfirma, men de klare holdninger til, at firmaet skulle levere troværdig transport betød hurtigt, at vognparken skulle udvides. Kundernes behov blev implementeret i firmaets strategi og sloganet “Just in time” var kundernes garanti for seriøs transport. Det betød samtidig, at Dennis måtte begynde at tænke nyt og innovativt.

I 2004 modtog vi en gazelle, og i efteråret 2010 havde tingene vokset sig en del større. Lidt for stort til Aarslev viste det sig, og hele operationen blev flyttet til Odense. I den forbindelse oprettedes Odense Logistik Center som logistik-pandang til transportdelen af firmaet. Den nye placering og de nye forhold gjorde det muligt at skabe en større synergi mellem transport og lager/logistik, som har vist sig at komme mange af vores kunder til gode.

I 2011 blev vi kåret til Årets Transportvirksomhed i Danmark! Det var stort! Rigtig stort! Og for, at det ikke skal være løgn, blev vi nomineret igen i 2016 – denne gang vandt vi dog ikke (de må være blevet bundkorrupte siden 2011).

I 2014 slog vi transportdelen og lagerhotellet sammen under navnet Logistik Centralen, og nu – i år 2019 – har vi ca. 50 medarbjedere, ca. 30 biler samt sammenlagt 18.000 m2 lager, hvoraf 10.000 m2 har sikkerhedsniveau 40. Vi kører for mange store danske og internationale virksomheder, men vi elsker stadig at løse udfordringerne for de små- og mellemstore virksomheder, som heldigvis stadig er en stor del af vores forretning.

Tiden siden 1991 har været præget af store forandringer, men vi bliver aldrig for store til hver dag at arbejde for at gøre en forskel for vores kunder, vores medarbejdere, for mijøet og vores lokalsamfund.

Avisudklip fra 1991
25 års jubilæum 2015 dennis just logistik centralen
25 års jubilæum 2015

Generelle handelsbetingelser

Generelle betingelser pr. 12. februar 2015. Der tages forbehold for trykfejl.
 
1. Anvendelse
Alle transporter udført af Logistik Centralen A/S (LC) i Danmark udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000), mens alle transporter til udlandet udføres efter CMR lovgivningen. Dette gælder uanset om transporten udføres med egne biler, eller om LC videregiver transporten til 3. mand. Disse generelle betingelser er derfor et supplement til bestemmelserne i NSAB 2000. Aftaler udover disse generelle betingelser er kun gyldige, hvis de indgås skriftlig. Værneting er Retten i Odense.
 
2. LC’s ansvar
1. LC er ansvarlig for gods fra det tidspunkt, hvor LC overtager godset og indtil godset afleveres til modtager. Hvis afsender eller modtager deltager i henholdsvis på- eller aflæsningen, begynder LC’s ansvar først i det øjeblik, godset er anbragt på vognen, respektivt ophører, når aflæsningen påbegyndes.
2. Hvis afsender ikke har fragtbrev på godset udfylder LC’s chauffør fragtbrev på baggrund af de oplysninger afsender giver. Det er afsenders pligt at kontrollere at oplysningerne på fragtbrevet er rigtige.
 
3. Kundens ansvar
1. Afsender er ansvarlig for at udfylde alle dokumenter og transportdokumenter korrekt, og for at alle dokumenter udleveres til LC. Afsender er ansvarlig for konsekvenserne af fejl ved udfyldelsen.
2. Afsenderen er ansvarlig for korrekt og forsvarlig emballering af godset såvel indvendig som udvendig. Hvis godset skal behandles særligt forsigtigt skal der gives besked om det ved afgivelse af ordre.
3. Afsenderen er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om godset er omfattet af reglerne omkring ”Farligt gods” uanset om godset er under frimængderne. 4. Har kunden ladet LC transportere gods, der er udsat for hurtig fordærvelse eller gods, der kan påføre andre hos LC opbevarede eller transporterede effekter skade, er kunden ansvarlig for alle skader, der herved påføres enten LC eller tredjemand.
 
4. Betaling
1. Alle transporter udføres i henhold til vores generelle prislister, hvis der ikke forud for transporten er aftalt en fast pris. Hvis der er ventetid i forbindelse med læsning eller losning forbeholder LC sig ret til at fakturere denne ventetid til kunden, uanset om der er aftalt fast pris for transporten.
2. Hvis andet ikke er skriftligt aftalt er betalingsbetingelserne netto 14 dage. Ved betaling herefter beregnes 1,5 % rente pr. påbegyndt måned.
3. Uanset påberåbte modkrav er kunden ikke berettiget til at foretage modregning i LC’s tilgodehavender, herunder ej heller for tidligere transporter.
4. Såfremt fakturabeløbet ikke indbetales rettidigt udsendes der op til 3 rykkere, før fordringen videregives til Købmandsstandens Inkasso Service. Antallet af rykkere afhænger af den enkelte kundes betalingshistorik. Ved hver rykker pålægges der renter jf. punkt 4.2 samt rykkergebyr på 100 kr. Eventuelle inkasso omkostninger skal betales af kunden.
5. Hvis afsender ønsker at sende ufranko forsendelser (modtager betaler), eller forsendelser hvor betaler er en anden end ordregiver, skal dette oplyses ved bestilling. Hvis dette ikke sker, faktureres ordregiver for transporten, og LC kan ikke senere fakturere transporten til en anden betaler. LC kan til en hver tid afvise at fakturere til en anden end ordregiver. Ved ufranko forsendelser, eller hvor betaler er en anden end ordregiver sendes der en rykker til modtager/oplyst betaler. Hvis der ikke betales herefter bliver fakturaen inkl. rykkergebyr sendt til afsender/ordregiver.
 
5. Reklamation
1. Krav om erstatning skal skriftlig til LC.
2. Ved synlig skade skal reklamation ske straks ved modtagelsen og ved begrundet forbehold på fragtbrevet. Ved ikke-synlig skade eller forsinkelse skal reklamation ske senest 2 dage regnet fra tidspunktet for transportens afslutning henholdsvis det tidspunkt, hvor transporten skulle have været afsluttet.
3. Ved overskridelse af reklamationsfristen fortaber kunden sin ret til at gøre erstatningskrav gældende mod LC..
4. Modtageren skal på modtagers adresse stille beskadiget gods til disposition for LC med henblik på LC’s besigtigelse heraf. Såfremt andet ikke aftales skal LC altid have det beskadiget gods udleveret. Såfremt det beskadigede gods transporteres af andre end LC forinden LC’s besigtigelse af dette, eller såfremt det beskadigede gods ikke stilles til disposition for LC i dets originale emballage, fortaber kunden sin ret til at gøre erstatningskrav gældende mod LC.
5. Erstatningen er begrænset til 8,33 SDR pr. kg jf. NSAB 2000. Hvis kunden ønsker at tegne forsikring ud over dette beløb, skal dette aftales ved bestilling.
 
6. Force majeure
For samtlige punkter gælder det at almindelig force majeure tages i betragtning – det gælder bl.a. forsinkelse af gods, beskadigelse og bortkomst af gods mv.

Close Menu